top of page

Field Wildlife and Range Management 2566

การฝึกงาน "การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้าภาคสนาม" ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่: Field Wildlife 2566 2048px


 

สามารถรับชมวิดีโอบรรยากาศฝึกงานได้ที่:


 


4+

Teachers

20+

Teacher Assistants

60

Students

Project Gallery

bottom of page